Tønsberg og Omegn Bueskyttere endrer 3D stevne fra 12 til 24 mål, for å oppfylle kravet om 24 mål for kvalifisering. Dette gjelder for stevnet som allerede er annonsert 26. og 27. mai.

I motsetning til bueskytterne på Tustna har Tønsbergklubben både penger og flere dyr å ta av.https://3darchery.no/endrer-fra-12-til-24-mal/ -Vi har arrangert 12 måls stevner fordi dette har vært en enkel løsning uten for mye dugnadsinnsats, sier Ragnar Evensen, formann i Tønsberg bueskyttere. Han innser imidlertid at stevnedeltakelsen sannsynligvis ikke vil være like stor om klubben fortsetter å holde på 12 målsstevner.

Skyttere meldte fra

-Vi ble gjort oppmerksomme på at enkelte skyttere ville trekke seg fra stevnet vårt, da det ikke lenger var gyldig for uttak. Dette har vi tatt konsekvensen av og utvider nå til 24 mål, sier Evensen. Det har vært en lang innendørssesong og medlemmene i klubben ser fram til å starte utesesongen.

Klubb for alle

Evensen kan fortelle at det ikke er noe tradisjonelt 3D miljø i klubben, men understreker at det er en klubb for bueskyttere uansett hvilken gren de måtte ønske å delta i. Klubben har skyttere som fikk gode plasseringer i jakt NM på Røros i 2017, og det er flere som ønsker å satse mer på denne grenen. De vil gjøre en ekstra innsats i år for å bygge opp en mer permanent 3D løype, for å gi flere muligheten til å bli mer aktive i denne grenen. Det betyr også at de vil sette opp enda et approbert stevne til høsten.

Tekst: Hilde Haldorhamn

Foto: Heine Gerhard Vaagsbø