Siste frist for levering av resultater til uttakskomiteen for EM 3D 2018, er satt til søndag 24. juni. Det betyr at stevner avhold 17. juni trolig er den siste mulighet til kvalifisering.

Dette krever at den enkelte skytter har selv ansvaret for at kopi av scorekort blir levert til UK i perioden 10 dager før dato som er satt opp. Det er den perioden som stevnearrangør normalt bruker for å sende inn resultater.

Den tidlige fristen begrunnes med bestilling av landslagstøy, og fristene er på grunn av ferieavvikling hos produsenten.

Fristen som står bak det enkelte mesterskap er siste mulige registrering slik at UK kan ta hensyn til resultatene.

EM 3D: Siste frist Søndag med info til UK 24 juni

Compound Herrer 9,68

Compound Damer 8,37

Langbue Herrer 6,60

Langbue Damer 4,28

Instinktiv Herrer 7,32

Instinktiv Damer 5,37

Barebow Herrer 8,43

Barebow damer 6,61

Kravet er snitt pr pil og skal tas på minst 24 mål Kvalifiseringskrav kan kun tas 1 gang på hjemmebane.

Se mer på NBFs hjemmesider

http://bueskyting.no/index.php/dokumenter/publikasjoner/45-diverse/2467-uttakskrav-2018-med-frister