ART. 4 SKYTTERUTSTYR (Book 4 Art. 22)

10) Kikkerter, teleskop og andre syns-hjelpemidler kan brukes for å identifisere piler i skivene, forutsatt at de ikke kan representere en hindring for andre skyttere

eller har synlige skalaer eller merker som kan brukes til å bedømme avstander. Merker må tildekkes slik at de ikke kan sees eller føles – dette gjelder også fabrikkplasserte merker som flytter seg når fokus-hjulet dreies.

 For Langbuedivisjonen er følgende utstyr tillatt:

 7) Kun piler laget av tre er tillatt. For øvrig med de samme spesifikasjoner som under barebow ovenfor, med følgende unntak:

– Spissene skal være av såkalt ”felt-type”, eller konisk utforming ment for trepiler.
– Kun naturfjær kan brukes på pilene.

 – Nocken må være festet direkte på pilens tre-skaft, ev. kan en nock som er filt direkte ut av pilskaftet brukes

 Regelverket finnes i sin helhet på Norges Bueskytterforbunds sider: 

 Regelverk D