Skyfri himmel og tropevarme er en sjeldenhet når Hardanger Bogeskyttarklubb arrangerer Blømingspila i mai. Med 51 påmeldte til stevnet var det ny rekord for bueskytterklubben.

Løypa i Osa ligger fint til. Med småskog, fjellskrenter og åpne sletter er dette et flott sted for å sette utfordrende mål for i alle skytterkategorier. Klubben selv har hatt en god pågang av nye medlemmer og det var syv av disse som stilte til start i helgens stevner.

Internasjonal standard

Endre Vik Larsen var hoveddommer under helgens stevne og sier at dette er et sted med muligheter til å sette internasjonal standard på banen.

-Osa er spennende med det varierende terrenget, sier han. –Her er det mulig å sette standard tilsvarende det man vil møte i internasjonale konkurranser.

Med de lange avstandene som kan settes her, mener Vik Larsen dette blir realistisk med tanke på avstander man møter på arenaer som EM og VM.

Diskusjoner rundt poeng

Det ble en del diskusjon i løpet av helgen da poengsummene var lavere enn snittet for de fleste skytterkategorier. Hovedgrunnen til denne diskusjonen var at det pågikk et tilsvarende stevne i Tønsberg samme helg, med betydelig høyere gjennomsnittssummer.

– Det er litt kjipt for skytterne med tanke på lik behandling av resultater for de som er med på uttak. Dette er noe som det må jobbes mer med. -Det er viktig at det ikke stilles så strenge krav til løypetraseene at det blir vanskelig for klubbene å arrangere stevner, sier Vik Larsen. Han understreker at det er frivillig å arrangere stevner og det må ikke bli så komplisert at små klubber ikke vil holde stevner på grunn av krav som stilles.

Det har i etterkant blitt offentliggjort en liste over mål og avstander begge dager, slik at det er et sammenligningsgrunnlag for uttakskomiteen og skytterne selv.

Grundig TK

Under teknisk kontroll lørdag ble det stilt spørsmål ved utstyr og krav som stilles i de enkelte skytterklassene. Hoveddommer måtte forklare hvorfor det er spesielt viktig å følge reglementet for utstyr og oppsett.

Det måtte noen justeringer til for å få godkjent alle skyttere med utstyr denne dagen. For skyttere som ønsker å kvalifisere seg til internasjonal satsning er det viktig at utstyret er riktig i forhold til WA reglementet.

Alt bør tilpasses slik at det ikke skaper usikkerhet i TK hvis man går videre som representant internasjonalt.

Bekledning i løypa

Alle skyttere som ikke hadde klubbtøy på i løypa, ble gjort oppmerksom på at dette er påkrevet. De det gjaldt fikk en vennlig advarsel fra dommeren, med oppfordring til å benytte klubbtøy ved neste stevne.

Dette er også referert i dommerrapporten. Det er klubbens farger og drakt som viser hvor du hører til på lik linje med andre idretter.

Der man ser at det er helt nye skyttere som nettopp har startet, vil man se litt lettere på dette da ikke alle klubber har dette liggende til utdeling. I disse tilfellene vil det være unntak.

Bitt av basillen

Jon Arild Medhaug skyter barebow og er en av de med kortest fartstid. Han har deltatt på tre doble stevnehelger så langt og har allerede skutt seg opp fra BB2 til BB1 og ligger tett bak de mer etablerte skytterne.

-Etter de to siste stevnehelgene forstår jeg nå mer av hva jeg driver med, sier han. – Jeg har fått mye hjelp av andre i klubben, men det er på stevner du treffer skyttere som har lang erfaring og som er villige til å gi deg gode råd. – Her er alle like behjelpelige, enten de er verdensmestere i bueskyting eller bare amatører.

Medhaug er klar på at det å delta på 3D stevner gir stort læringsutbytte utover det å finne ut av ting på egen hånd. Erfaringer andre har gjort og deler, er motiverende for å fortsette med skytingen.

Hanna Medhaug (10) er også aktiv med bueskyting, hun skyter instinkt. – Jeg har ikke vært med på noe stevne enda, sier hun, men har helt klart lyst. – Jeg håper jeg får vært med på et stevne i år eller neste år sier hun.

Resten av familien har også fått interessen for bueskyting og mor i familien er den neste på lista over de som får seg en bue.

Smak av Hardanger

Premieutdeling ble gjennomført kort tid etter stevneslutt. I Osa får de beste en smak av Hardanger med seg hjem, enten i form av cider eller moreller. Lørdag kveld ble det tent griller og satt ut langbord for felles bespisning. Etter maten ble hjorteskyting for de som var klar for det.

Blømingspila 2019

Terje Strømmen, leder i Hardanger Bogeskyttarklubb kunne meddele at det allerede var søkt for bundet og fått godkjent dato for dette arrangementet 2019, datoen er satt til 25. og 26. mai.

Resultater fra de to konkurransedagene finner du her:

https://nor.service.ianseo.net/General/CompetitionDetail.php?Competition=2018040 https://nor.service.ianseo.net/General/CompetitionDetail.php?Competition=2018041

Tekst: Hilde Haldorhamn

Foto: Hilde Haldorhamn/