knapt et år etter stiftelsen av Kvinnherad Bogeskyttarklubb var det denne klubben som i år var vertsskap for 3D sesongens største begivenhet, norgesmesterskap.

Et Norgesmesterskap har visse rammer rundt arrangementet og reglement som skal følges. Høytidelig åpning løfter mesterskapet et hakk over et vanlig stevne. Husnes musikklag skapte en fin ramme rundt det hele og fremførte nasjonalsangen før arrangementet ble åpnet ved visepresident i Norges Bueskytterforbund, Sigmund Lindeberget . 

Oppvarmingsområdet var lagt noen hundre meter fra klubbhuset, og det var også her teknisk kontroll og utmarsj foregikk. 

Innledende runder i ytre løypetrase

Selve løypa som ble benyttet til de innledende rundene, var lagt til den ytterste skitraseen som er i tilknytning til Ternebu og Tveitedalen. Det var resultatene fra denne runden som dannet grunnlaget for lagskyting og kvalifisering til dette. Dette er en løypetrase som også tidligere har blitt benyttet under stevner. Men denne gangen hadde de i tillegg laget noen ekstra skyttertraseer for å utnytte området enda bedre.

Klubben har lagt ned en enorm innsats for å få dette til å bli et godt mesterskap. Allerede tidlig i våres ryddet de store skogsområder for å få til et godt og publikumsvennlig finaleområde. Innsatsen til den enkelte har vært stor og det er flere av medlemmene som hadde satt av deler av ferien til dugnad.

Lagskyting med finaler

Åtte lag var kvalifisert til finaler i lagskyting. For å kunne stille lag må det være med en skytter med sikte, og to skyttere uten sikte. Totalt var det nitten lag, men bare åtte kvalifiseres til finale.

Lagene som kvalifisere til finaleskting var  Sandefjord, Laugen, Kvinnherad, Klepp, Hardanger, Solør, Bergen og Drammen. 

Det var Sandefjord som til slutt gikk av med seieren og tok laggull, foran Laugen med sølv og Kvinnherad på tredje og bronseplass. 

Resultater fra lagskytingen finner du her 

Eliminiasjonsrunder innerst i Tveitedalen

Søndag startet eliminasjonsrundene for de åtte beste i hver klasse. Konkurrase gikk denne dagen i en ny løypetrase som lå lenger inn i Tveitedalen. Også dette en skitrase med noe mer høydevariasjon og dermed også større utfordringer.

For skyttere som ikke kvalifiserte seg til eliminering, var det samme trase som lørdag, men med endring av mål og avstander. 

Finaleskytingene gikk i gang straks resultatene var klare etter elimineringen.

Resultater fra finalene finner du her

Kongepokal til langbueskytter

Årets kongepokal ble i år tildelt langbueklassen, og vinner av denne ble Knut Neergaard fra Drammen Bueskyttere. Drammen ble også beste klubb i dette mesterskapet.

Kvinnherad Bogeskyttarklubb har lagt ned mange timers dugnadsinnsats og gjennomførte et godt Norgesmesterskap. Denne klubben står  ansvarlig for norgesmesterskapet i 2020 også, og gjennomføringen i år viste at de vil kunne gjennomføre dette på en god måte også i 2020.

Den største klassen var instinkt herrer, her var det påmeldt totalt 30 skyttere. Dette har også vært klassen med flest skyttere gjennom hele sesongen. 

Compound herre og langbue herre er også store klasser med henholdsvis 21 og 19 påmeldte.

Bilder finner du her.

Tekst og foto: Hilde Haldorhamn