Ønsker du å være med i uttaket for VM i 2019? Da haster det med melde fra om dette. Fristen er allerede 10. juni 2018.

Interessen for EM i Gøteborg er stor og det har pågått en diskusjon i vinter om å få endret på hvordan uttaket til internasjonal satsing skal registreres.

På Tinget i april ble forslag nr. 13 – Fra Ås Bueskyttere om uttak til mesterskap i i 3 D og Felt, stemt igjennom. I forslag som nå er gjeldende står det:

Utøvere til senior mesterskap kvalifiseres på bakgrunn av resultater oppnådd fra den 15.juni i året før til den 15.juni i året for den aktuelle representasjonsoppgaven – basert på de til enhver tid gjeldene uttaksregler og etter følgende prinsipp:

a) Sportsutvalget/UK loggfører potensielle kandidater i hver aktuell kategori i prioritert rekkefølge. Potensielle kandidater er skyttere som på forhånd meddeler at de søker representasjonsoppgaver.

Dersom du ønsker å bli med på internasjonal satsing i 2019, må du allerede nå vise din interesse ved å melde fra til generalsekretæren.

Se mer på forbundets sider:https://bit.ly/2wrk5sr

Tekst og Foto: Hilde Haldorhamn