Selv om 3D sesongen ikke har startet opp enda, er det mange skyttere som jobber hardt for å komme i form til oppstart. Ni skyttere fra forskjellige klubber deltok på 3D-workshop på Vinstra sist helg.

Det var Nina Standerholen og Ola Klåpbakken fra Laugen bueskyttere som hadde tatt initiativ til å arrangere en workshop for skyttere som har meldt interesse for internasjonal satsing i 3D i 2018.

Veien blir til mens man går

Innholdet i workshopen var delvis planlagt på forhånd og ble justert under frokosten første dag. Etter innspill fra deltakerne, ble det lagt til rette for filming og mulighet for å teste utstyr og gjennomgang av teknikker både i forhold til mental trening og for den mer praktiske utførelsen av skytingen. Det ble også delt dokumentasjon om trening, utstyrs tuning og linker til forskjellige treningfilmer og andre nyttige ting.

Film avslører feil

Alle aktiviteter foregikk innendørs i en 20 meter lang gymsal. Etter et par runder med oppvarmingspiler, ble hver deltaker filmet fra tre forskjellige vinkler. Både under skyting på 18 meter, men også ved å gjennomføre blindskyting på kort hold. Mens en og en skytter gjennomførte dette, stod alle de andre og observerte skytingen. Noe som gjorde hver enkelt skytter mer konsentrert, samtidig som det også ga litt følelse av å være i en konkurransesituasjon.

Skytteren blir mer oppmerksom på hva som skjer før og under skudd ved å skyte med lukkede øyne. Skytteren gjennomfører veldig ofte bedre enn ved skudd fra 18 metershold.

Forbedringer

Alle har forbedringspotensiale og det er ved filming av skytteren dette kommer ekstra godt fram. Små ting som å gripe etter buen, ankring og vinkel på strengehånden, kan gi store utslag. De små tingene som ble lagt merke til av de andre deltakerne under filmingen ble justert og en ny runde med filming viste at alle hadde gjort endringer som ga stor forbedring av skyteteknikk og gjennomføring-

Gjennomgang av utstyr, justering av buer og skyting med ulike piler og barskafttesting var noe av det som ble gjennomført i helgen. Men også diskusjoner rundt treningsforhold, trenertilgang-, kurs og  klubb med oppfølging og krav.

Tilgang på utstyr

Under workshopen ble det skutt piler med ulike egenskaper. Både barskaft og ferdigfjøret av ulik kvalitet

-Det er fantastisk å kunne ha tilgang på piler og barskaft i alle lengder og utgaver, sier Rune Edvardsen, Hvaler IL Bueskyttere. Han mener alle klubber burde hatt et utvalg av piler og barskaft for testing før skytterne går til innkjøp av masse piler, som kanskje ikke passer helt til skytter.

Edvardsen har lang erfaring med buesport og er sammen med sin kone, Inger Edvardsen, aktiv på flere områder i sin klubb og bruker mye av fritiden på bueskyting og stevnedeltakelse.

Ulik bakgrunn

-Vi klarer ikke å få plass til alle 40 som har meldt interesser for 3D satsing i år, sier Standerholen. En workshop gjennomføres best med et lite antall deltakere, som alle bidrar med kunnskap og erfaring, sier hun. –Vi har prioritert skyttere som både har erfaring fra internasjonal deltakelse, lang trenererfaring og noen som bare har holdt på kort tid og derfor ikke har denne erfaringen fra tidligere.

Flere av deltakerne på samlingen i helgen har deltatt i internasjonale konkurranser, både VM og EM og erfaringer gjort på disse stevnene ble delt med de andre. Dette må deles, det er ikke noen fasit eller teoretisk forklaring på hvordan man oppfatter internasjonal deltakelse. Mange land har landslag som forbereder seg på en helt annen måte enn det gjøres i Norge. Ved å observere andre, vil man også se ulikheter og fordeler med å være godt forberedt.

Erfarne initiativtakere

Ola Klåpbakken og Nina Standerholen har lang erfaring som utøvere og trenere med instinkt og barebow og mener det er i disse to klassene de har mest å bidra med. Bueklasser med sikte, vil ha behov for litt andre innspill enn det vi kan klare å gi, mener de to. Og oppfordrer samtidig skyttere i disse klassene til å ha en tilsvarende workshop. –Vi deler mer enn gjerne erfaring fra helgen for de som eventuelt ønsker å dra i gang en tilsvarende workshop for skyttere i klasser med sikte sier Klåpbakken.

Roser vertskapet

-Initiativet var fantastisk bra, og all ære til Ola og Nina for dette, sier Lars Erik Amundsen, fra H.E.G Il bueskyttere. Han mener det ikke skulle vært nødvendig å gjort dette i privat regi, men at forbundet burde ha lagt opp til samlinger som dette. – Jeg føler at 3D miljøet ikke er godt nok prioritert hos forbundet, og at de burde gjort mer for å heve kompetansenivået for skyttere som driver med 3D, sier han. Mange klubber sliter med begrensede trenerressurser og samlinger som den på Vinstra kan tilføre både skyttere og klubber mer kompetanse på dette området.

Deltakermedvirkning

-Alle har noe å bidra med på en workshop, sier Nina Standerholen. Hun heller mer mot en workshop enn et kurs. – på et kurs er man litt låst til kursopplegget, sier hun. Liv Lien, fra Laugen bueskyttere er enig med Nina om at det å dele egen kunnskap og erfaring er vel så viktig som å sitte og ta inn masse teoriundervisning.

Det unike med 3D miljøet både i Norge og på internasjonalt plan, er samholdet og viljen til å dele kunnskap og erfaringer. Alle er både konkurrenter men også kolleger i et godt miljø.

Ga mersmak

Workshopen på Vinstra ga mersmak for alle deltakerne, og det kan være aktuelt å gjennomføre flere samlinger av denne typen. Både i og utenfor 3D løypa. Det er riktignok ikke avklart når, hvor eller hvem som skal sette opp en ny samling, men erfaringene fra denne helgen vil kunne komme andre initiativtakere tilgode. -Hvis interessen er stor, vil vi se om vi klarer å sette opp en ny samling, sier Standerholen.

Tekst og foto: Hilde Haldorhamn