Nye oppdateringer av lover og regler fører ofte til diskusjoner og tolkninger. Dette gjør at mange blir usikre på hva som faktisk er riktig.

Alle som deltar på bueskyttestevner i Norge eller utlandet, plikter å sette seg inn i regelverket for bueskyting i den grenen de skyter. Dette gjelder for utstyr, teknikk og god oppførsel i løypa.

Spesielt viktig er det for de som ønsker å satse internasjonalt. Som skytter må du være oppdatert på regelverket som er gjeldene for World Archery, og dette regelverket er ufravikelig på de store internasjonale stevnene som EM og VM.

Dersom skytter ikke har oppdatert seg på regelverket og må gjøre endringer før de får godkjent utstyret, vil dette kunne påvirke både skyteteknikk og den mentale biten som er viktig for skytteren å ha kontroll på.

For de som setter seg inn i det internasjonale regelverket, vil endringer av utstyret kunne gjøres i god tid før deltakelse og dermed sikre at skytteren er trygg på det han eller hun gjør.

Her er link til World Archerys regelhåndbok

https://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2018-04-01/EN-Book4.pdf

Fortolkning av regelverket:

https://extranet.worldarchery.org/documents/index.php/html/?dir=61

Tekst og Foto: Hilde Haldorhamn