Hele nitten ivrige Laugenskyttere stilte opp når Gålå innviet sin tolv måls 3D-løype onsdag denne uka.

Kristen Brendhaugen fra Laugen har vært ansvarlig for tilrettelegging av trasé og oppsetting av målene, og det har blitt ei veldig fin løype spesielt beregnet på turister som vil ha en annerledes opplevelse på høyfjellet i Gudbrandsdalen.

Dyrene, hovedsakelig SRT, er plassert på relativt korte avstander i fjellterreng, og traseen er lett å gå.

God stemning

Været var på skytternes side denne kvelden, og selv om løypa ligger like under tregrensa, var det ingenting med temperaturen som tydet på det. Stemningen var fin, og gjennom skogen kunne det høres jubelrop når pila traff der den skulle.

Spesielt godt egnet for nye skyttere

3D-løypa er lagt på et nokså komprimert område, så traseen er ikke lang å gå. Avstandene på målene er ikke satt langt ut, nettopp med tanke på barn og andre som forsøker bueskyting for første gang.

Det er ikke tilrettelagt for compoundskyttere per i dag, på grunn av det komprimerte området løypa står på.

Utstyr kan lånes

Gålå Booking har utstyr til utlån for dem som trenger det, og de tar en liten sum per runde. Kanskje vil flere finne veien til bueskyttersporten etter å ha tatt en runde her?

Tekst og Foto: Nina Andrea Standerholen