Hardanger er godt kjent for fruktblomstringen i mai. Stevnet til Haradanger Bogeskyttarklubb, Blømingspila, er kalt opp etter denne.

Siste helga i mai inviterer de til to dager med stevne i Osa, innerst i Hardangerfjorden. Samme sted som NM ble arrangert i 2016.

Mål om 50 deltaker

Blømingspila har tradisjonelt samlet rundt 45 bueskyttere fra hele landet. Men de har enda ikke klart å nå målet som er 50 deltakere. Deltakelsen har holdt seg jevnt over flere år. – Jeg tror det må være femte gangen vi holder dette stevnet, sier Harald Andersen, tidligere leder i klubben.

-Det er flere nye klubber i området, sier Andersen. Og viser til blant annet Kvam, Voss og Norheimsund. Han håper de kan klare å lokke noen av medlemmene i disse klubbene til Osa i slutten av mai.

God dugnadsinnsats

-Det er en god dugnadsånd i klubben, og vi har mange som er ivrige med å hjelpe til for å få dyra ut i skogen, sier Andersen.  Han kan fortelle at det både er nye og mer erfarne skyttere som alle jobber sammen for å få ut løypa.

– Vi gjør det samme som vi gjorde i 2017, men snur løypa, slik at man går den andre veien i forhold til 2017, sier Andersen. Teknisk kontroll og oppfølging av skyttere er det Endre Vik Larsen, som har ansvar for. Han er hoveddommer i år som i fjor.

Det er mye som skjer i forhold til regelendringer og oppfølging av 3D stevner i år, og Hardanger Bogeskyttarklubb vil tilrettelegge stevnet slik at de nye retningslinjene følges.

Økning i medlemstallet

I løpet av vinteren har klubben gått fra 26 registrerte medlemmer ved årsskiftet, til nærmere 50. En bra økning, mener Andersen. Mye av dette skyldes innsatsen med å få til et bra opplegg for nybegynnere. Det er det leder ,Terje Strømmen, som skal ha mye av hederen for, sier Andersen.

-Vi kjøpte inn en del nye buer til nybegynnerne og disse har flere av de nye medlemmene sikret seg til eget bruk, forteller han.

Klubben har laget en egen nybegynnerløype, med gode polstringer rundt dyrene. Det er gamle godt brukte  dyr som er satt opp i en egne løype for de som er helt ferske. Osa er kjent for å ha mye stein og for at de nyeste medlemmene i klubben skal kunne ha glede av 3D skyting, har de valgt å tilrettelegge en egen løype for dem. Der kan de sel v også bestemme avstander fram til målene.

Premiering

Det blir premieringer både i dame og herreklasser, slik at alle som skyter godt skal kunne få uttelling for det. – Det er fortsatt forskjeller på dame og herrer i hvor mange poeng man klarer å sanke, sier Andersen. Motivasjonen for å komme tilbake blir også større når det kan være mulig å bli belønnet for god innsats.

Påmeldingsfristen er 20. mai, og link til invitasjonen finner du her: https://bit.ly/2K7kmTg

 

Tekst: Hilde Haldorhamn

Foto: Olve Erdal