Sett fra lagleders øyne

Som førstegangs reisende lagleder til et større internasjonalt mesterskap er det mye å ta inn over...

Les mer