7. mai er det igjen åpnet for å kunne avholde konkurranser inne bueskyting. Noe som har vært etterlengtet for mange skyttere. Det er imidlertid strenge begrensninger både for deltakere og arrangører som må hensyntas for å få lov til å gjennomføre et slikt arrangement.

Flere arrangørklubber har nå kastet seg rundt for å kunne avholde konkurranser. Først ut er Kvinnherad bogeskyttarklubb som allerede 9. og 10. mai holder stevne. 

– Vi hadde satt opp dette på terminlisten allerede i høst, sier Terje Bakke, leder for klubben, men på grunn av nedstengingen så det ut som det ikke var mulig å få gjennomført dette. 

Nå har imidlertid klubbens styre besluttet å gjennomføre den første lovlige 3D konkurransen etter nedsteningen 13. mars.

STRENGE TILTAK

– På grunn av den korte tiden vi har hatt på planlegging, har det vært viktigere å finne ut hvilke tiltak vi må sette i verk, enn å planlegge løypetrase sier Bakke. 

Det er begrenset antall deltakere og fristen for å melde seg på er relativt kort, siden det er mindre enn en uke siden det ble åpnet for konkurranse.

Det betyr at de har måttet skrinlegge den opprinnelige stevnetraseen, men holde konkurransen i det som er klubbens treningsløype. 

Klubben har vært i kontakt med Norges bueskytterforbund for å få avklart retningslinjer for konkurranse. De har også kontaktet kommunen i forbindelse med lokale restriksjoner, og har fått klarsignal til å holde arrangementet så lenge de følger de krav Folkehelsinstituttet og Norges bueskytterforbund har satt. 

FLERE FØLGER ETTER

Hardanger bogeskyttarlag og Drammen bueskyttere hadde allerede i 2019 approbert stevner i mai og juni.  

Terje Strømmen leder for Hardanger bogeskyttarlag har hatt tett dialog med både bueskytterforbundet, Kvinnherad og det kommunale helsevesenet for å avklare gjennomføring av Blømingspila 23. og 24. mai. 

– Vi har nå fått alle avklaringer vi trenger for å gjennomføre sier Strømmen, som håper skyttere følger opp retningslinjer som er satt for å få en smidig gjennomføring av konkurransen.

Det blir deltakerbegrening også på dette stevnet og invitasjonen er rett rundt hjørnet. Det blir klubbvis påmelding, både for å sikre at det ikke kommer uanmeldte skyttere, men også for å sikre at de som ønsker det skal få mulighet til å kunne delta i konkurransen.

Det er ekstra viktig å ha klubbvis oversikt for arrangør, da det på disse stevnene blir grupper på tre og tre skyttere. Det skal ikke være flere fra samme klubb på gruppene der det kan unngås, og dette vil bli en større utfordring for arrangør å få til når det er så få på gruppene. 

FLERE DELTAKERE

I juni har det vært satt opp stevne hos Drammen bueskyttere 13. og 14. juni, og dette stevnet vil også bli gjennomført som planlagt, med de restriksjoner som kreves. 

– Vi jobber med å finne ut om det er mulig å få til et arrangement med flere deltakere, sier Hilde Haldorhamn, leder i Drammensklubben.

Sommerstevnet i Drammen har hatt mellom 80 og 110 deltakere og arrangøren regner med at det kan bli en stor pågang av skyttere som vil delta. 

Arrangøren er i tett dialog med bueskytterforbundet og kommunen for å se på alternative løsninger for å kunne møte en eventuelt stor pågang.

NYE STEVNER

Fana bueskytterklubb og Bergen bueskyttere hadde opprinnelig satt opp stevner i mars og april, men måtte avlyse disse. Nå har de funnet en åpning i kalenderen og planlegger stevne 6. og 7. juni. 

Solør bueskyttere jobber med å få approbert et stevne samme helg som Blømingspila, 23. og 24. mai. Her har klubben allerede lagt ut invitasjon til stevnet og håper det blir god deltakelse fra skyttere på østlandet.

Forholdsregler som må følges på alle stevner og arrangement

  • Gjelder både innendørs og utendørs aktivitet.
  • Fra 7 mai. kan treninger/samlinger og konkurranser/stevner gjennomføres så lenge man er under 50 pers. 5 pers inntil 7 mai.
  • Minst 1 meter fysisk avstand fra hverandre må opprettholdes.
  • Det oppfordres til at en voksen er tilstede slik at man påser at reglene følges.
  • Stå med minst 1 meter fysisk avstand fra hverandre på skyte-linjen.
  • Ikke lov å ta med piler for hverandre.
  • Ved pilhenting, skal hansker brukes i kontakt med matte/blink.
  • Ha minst 1 meters fysisk avstand fra hverandre når man trekker ut pilene.
  • Passer på at man ikke berører bueskytterutstyr som tilhører andre skyttere