Styret i NBF har besluttet å sende inntil tre lagledere til European 3D Championship i Gøteborg i september. Interessen for å delta i dette mesterskapet er stor.

I alt 40 skyttere ønsker å kvalifisere seg. Dette betyr at Norge kan sende inntil 18 kvalifiserte skyttere til Gøteborg. Tidligere vedtak hadde en begrensning på 12 skyttere, står det i et skriv på forbundets sider.

Aldri tidligere har det vært større interesse for 3D skyting i Norge. Dette er gledelige nyheter for alle i 3D miljøet i Norge. Dette åpner for mulighetene til å klare å kvalifisere nok skyttere til å kunne kvalifisere til lagdeltakelse.

Forbundet har ikke offentliggjort lister over de som ønsker å være med i kvalifiseringen. Det er derfor usikkert om det vil være mulig å kunne stille i lagkonkurranse, dersom skytterne skulle kvalifisere seg til dette.

To ledere i 2017

Under VM i Robion i Frankrike 2017, stilte Norge med to lagledere og ti utøvere. Fire av disse på forbundets kvote og resten på egen finansiering.

Den norske kontingenten bestod av Eddie Øyen Sportsklubben Vidar, Eivind Lie, Klepp bueskyttere og Gunnar Fykse, Klepp bueskyttere, alle i klassen compound. Disse kom på henholdsvis, 20., 31. og 41. plass.

Ove Erdal, Hardanger Bogeskyttere, Stein Anzjøen, Klepp Bueskyttere og Per Ivar Pahlm, Bergen Bueskyttere. Alle i klassen langbue herrer med henholdsvis 18., 19. og 22. plass.

I klassen instinkt herrer var det bare Bjørn Storøien, Fjordane Bogeskyttarlag, han kom til slutt på 16. plass. Mens Liv Lien, Laugen Bueskyttere var eneste instinktskytter i dameklassen og den beste av de norske deltakerne med 9. plass.

Nina Standerholen, Laugen Bueskyttere og Inger F. Edvardsen, Hvaler IL bueskyttere stilte begge i klassen barebow, kvinner. Henholdsvis 11., og 32. plass.

Lagledere var Tove Mette Michalsen og June Svensen. Begge disse skal stille som lagledere også i 2018. Hvem som skal fylle den siste laglederplassen, er foreløpig ukjent.

Kravet for deltakelse 2018

Compound Herrer 9,68

Compound Damer 8,37

Langbue Herrer 6,60

Langbue Damer 4,28

Instinktiv Herrer 7,32

Instinktiv Damer 5,37

Barebow Herrer 8,43

Barebow damer 6,61

Kravet er snitt pr pil og skal tas på minst 24 mål Kvalifiseringskrav kan kun tas 1 gang på hjemmebane

Tekst: Hilde Haldorhamn

Foto: Bjørn Storøien