Tønsberg og Omegn Bueskyttere

 inviterer til 3D stevne på Nauen (24 mål),

 Tønsberg Lørdag 11. og søndag 12. mai

 TK kl 10:00

Start kl 10:30 

Startkontingent en dag:  Senior kr 250,-/ Junior kr 200,-

 Startkontingent to dager: Senior kr 500,-/ Junior kr 400,-

 Startavgift bes forhånd betales klubbvis til 2470 21 31444 innen 9.Mai 2019.

Marker betalingen med klubbnavn og antall skyttere.

 Klubbvis påmelding innen Søndag 5.Mai

 til Wanja Richardsen: Mail: [email protected]

Tlf: 414 19 570

Husk å marker i påmeldingen om du/dere skal være med begge dagene eller
bare den ene dagen!
Vanlig premiering.

Kan være nødvendig med deltagerbegrensning, så derfor ber vi dere
melde på skytterne i prioritert rekkefølge.

OBS!! Oppgi Ianseo nummer ved påmelding!

OBS OBS!! Husk å melde på i riktig klasse!

Finne fram til banen:
GPS koordinater: 59.316405, 10.365129