Hva er 3D skyting?

3D skyting er en form for bueskyting som foregår i naturen. Man skyter på tredimensjonale naturtro dyrefigurer i størrelse 1:1, eller i noen tilfelle skiver med bilder av dyr i ulike størrelser, fra ulike avstander.

Avstanden er ikke oppgitt, og en del av ferdigheten blir derfor å kunne bedømme avstanden til målet riktig. Målene er plassert vilkårlig ute i naturen, men løypa er merket, slik at alle går den samme runden.

Det skytes i mange forskjellige klasser alt etter buetype, alder og kjønn. Den lengste avstand for voksne skyttere som skyter compound og recurve er 45 meter. For langbuer, barebow og instinktiv skyttere er den lengste avstand på 30 meter. Barn og nybegynnere skyter på kortere avstand, maks 20 meter. Recurve med sikte (olympisk recurve) kan delta i de nordiske landene, men klassen er ikke med i internasjonale konkurranser.

Standplass er merket med påler i fargene rød (maks 40 meter), blå (maks 30 meter) og gul (maks 20 meter).

For å delta på stevner i Norg, må man være medlem i en klubb tilknyttet Norges bueskytterforbund, eller være medlem i Norges buejegerforbund. Som buejeger kan du stille i en fellesklasse for buejegere med eller uten sikte.

 

Forbund

3D bueskyting er stor internasjonal sport med mange forbund.

World archery

For å delta på World archery konkurranser må man være medlem i klubb tilsluttet WA. Norges bueskytterforbund er medlem av World Archery.  https://worldarchery.org/

World Archery er det forbundet de nordiske landene er medlem av. Hovedtyngden av medlemsmassen finner man i sør Europa, Italia, Spania og Frankrike.

Norsk Buejegerforbund http://nbjf.no/.  Buejegerforbundet avholder noen få stevner i året under egne regler. 

HDH-IAA http://hdhiaa.net/home/

HDH –IAA står for H – Historical, D – 3Dimensional, H – Hunting. I –  International, A – Archery, A – Association

Forbund der alle kan delta på konkurranser ved å betale en lisens (15. €)
Eller hver land kan starte en underavdeling . Regelverk ganske likt WA.

IFAA http://www.ifaa-archery.org/

Internasjonal field archery association har mange flere klasser enn WA, med avstander opp til ca 60 meter. 

I USA finnes det flere store forbund som holder stevner med 3D skyting. 

IBO – International Bowhunting Organization http://ibo001.businesscatalyst.com/

ASA American Shooters Association https://www.asaarchery.com/

NFAA The National Field Archery Association https://www.nfaausa.com/

Forbundene har forskjellige regler og poengsystem. Og det skytes i flere klasser fra buejegere til profesjonelle klasser, som konkurrerer internasjonalt.