Aldri før har det blitt arrangert et approbert innendørs 3D stevne i Norge. Solør bueskyttere tok sjansen på å invitere til Kanonjakt på Haslemoen leir 23 og 24 februar og lyktes på første forsøk.

80 påmeldte i alle bueklasser fordelt på tre avstander og 24 mål. Organisering av dette krever både god planlegging og et klart hode.

Tålmodige skyttere

Det finnes tålmodige skyttere i Norge, og det er bra, for et innendørs 3D stevne, stiller endel utfordringer for å få alt til å gå sikkert og smertefritt for seg.

Hele kanonhallen på Haslemoen var utnyttet godt. Det var mål som var oppunder taket, mål som var opp til 40 meters avstand, og det var mål som skulle skytes nedover.

Utfordrende standplass

Standplassene var enkelt utformet, men ga samtidig utfordringer på lik linje med standplasser ute i skogen. Trappetrinn, papprør som skulle være tømmerstokker, skråplater både forover og bakover, samt en stand nær to meter over bakken.

Tidtaking på standplass

Skytterlinjene var merket opp med nummer på standplass. Det ble skutt på tid og ble skutt puljevis. Rødt merke for compound og recurve som startet.

Det var tidtakning på samme måte som på et innendørs skivestevne. Skyttere fra blå påle stilte seg til skyting fra blå merket linje på singal. Siste runde var for skyttere fra gul påle og gulmerket linje.

Hver pulje hadde tre skyttere, for at dette skulle gå så smertefritt og raskt som mulig.

Ute i skogen

Målene var satt opp på en slik måte at det var utfordringer i alle kategorier, lange hold og nære hold. 

For å få en følelse av å være ute  i skogen, var det satt opp grantrær rundt om i hallen. Dyrene var plassert på egnede paller og dekorert på en måte som fikk de til å passe inn i sitt naturlige habitat. Det var også lagt inn lyder over høyttaleranlegget for at det hele skulle bli så identisk som mulig.

Sosialt og tett

For å kunne utnytte hallen best mulig, var skytterne samlet i et hjørne før, under og etter skyting. Med så mange skyttere samlet på et lite området, ble det tid til å slå av en prat med gamle og nye venner underveis i stevnet. 

Etter 12 mål ble det satt av 30 minutter pause for at skytterne skulle få spist og klubben sikret inntekter i kiosken. Etter premieutdelingen lørdag kveld, ble det holdt en moroskyting, med en løpende jerv. Dette var en konkurranse uten premiering, og det fanget interessen til mange av skytterne. 

 Overnatting og bespisning

Halsemoen er en tidligere militærleir og har stort potensiale for leietakere. Det ble tilbudt overnatting til en rimelig pris på seksmannsrom i kaserne. 

En flott mulighet til å lage rom for hygge og sosial sammenkomst. En kaserne har fasiliteter som toalett, dusj, sengeplasser og fellesrom. 

Lørdag kveld var det lagt opp til felles bespisning i stua, og det ble servert gryterett og kanonkake.

 Solør bueskyttere tok sjansen på å prøve noe nytt i norsk buesport og lyktes med det. 

Foto: Bjørn Storøien og Hilde Haldorhamn Tekst: Hilde Haldorhamn

Resultater dag 1.

Resultater dag 2.