Fristen for å melde interesse for satsing mot VM i 3D er gått ut og nå er kvalifiseringsperioden i gang.

UK har kommet med følgende; Det skal registreres fem stevner i perioden hvorav to må være over krav.

Disse stevnene må være gjennomført i perioden fra og med 15 juni 2018 til og med 15 juni, 2019 for å kunne kvalifisere til VM 3D 2019.

Dobbeltstevnet i Drammen 16. og 17. juni 2017, er de første tellende stevene for uttaket til VM.

Regler for registrering

Det kan kun skytes ett stevne på hjemmebane i perioden. Ett stevne må skytes i 2019 sesongen, og de tre neste stevnene skytes i Norden. (Danmark, Sverige, Finland og Norge).

Norges Bueskytterforbund innfører også som et prøveprosjekt, et program for registrering av resultater, slik at skyttere kan måle sine resultater opp mot andre skyttere slik at de ser hvordan de ligger an.

Dette for å få større åpenhet blant de som har meldt sin interesse for internasjonal deltakelse i 3D og Felt 2019. Aktuelle skyttere som har meldt sin interesse vil bli invitert inn til programmet. UK vil fortsatt føre sine lister som en kvalitetskontroll og vil foreta det endelige uttak når den tid kommer

Registrering og oppfølging

Et par dager etter hvert stevne, vil det bli sendt ut mail til alle som har meldt sin interesse for internasjonal satsing. Første utsendelse av denne mailen vil være allerede uke 25.

Mailen inneholder en link som er unik for hver av de som har registrert seg. Navn på skytter og mailadresse er forhåndsregistrert. Skytteren registrerer selv bueklasse, antall piler og poengsum for hvert stevne og sender inn.

Uttakskomiteen vil sette opp en liste med oversikt over resultatene og det vil være mulig for skyttere å se hvordan de ligger an i forhold til sine konkurrenter.

Det er viktig at alle skyttere som skal satse følger opp og legger inn sine resultater så raskt som mulig etter stevnet, slik at det er mulig for uttakskomiteen å legge ut lister med de totale resultatene. For å komme med på listene ønsker UK at det registreres allerede samme dag som stevnet er gjennomført.

På denne måten vil utøverne kunne følge med hvordan de ligger an i forhold til sine konkurrenter.