I en mail til Bergen Bueskyttere før stevnet som ble arrangert i Kvinnherad, ble det gitt beskjed om at banen eller traseen måtte endres fra dag en til dag to for at det skulle være gjeldene i uttak for 3D.

Følgende tekst ble publisert på bueskyting.no 29. mai:

Endring i publisert informasjon fra UK 9 april vedrørende uttak til 3D stevner:

UK har i møte i dag vedtatt at helg stevner i skogen kan gjennomføres i samme bane. Et krav er at banen må vesentlig endres til dag to, altså et vesentlig antall av totale standplasser og eller felt skiver / 3D dyr må endres på. Dersom dette ikke gjøres av arrangør før dag 2, vil resultater fra denne dagen strykes i en uttaksvurdering.

Av hensyn til utøverne  er det viktig at klubbene følger opp dette vedtaket fra UK.

 

http://bueskyting.no/attachments/article/2524/sak_endring%20av%20publisert%20informasjon%209%20april.pdf