Forbundsstyret har vedtatt en mindre regelendring vedrørende utstyr for buejegere, for å skille litt bedre mellom vanlig oppsett for compound og oppsett for buejegere. Endringen gjelder stabilisatorer, der man i buejegerklassen nå ikke lenger kan ha stabilisatorsystemer som til sammen overskrider en lengde på 35 cm. Regelen er bare relevant for jaktskyting (3D).

 -Denne regelendringen er primært for å skille buejegere og “vanlige compundskyttere” for å få en mer naturlig form for “jegerklasse”. Så likt som vanlig jaktsituasjon som mulig. I jaktsitasjoner benytter man i liten grad en vanlig compound bue, sier Per Christian Stensgård, regelverksansvarlig i NBF.

Før endringen kom var det ikke noen restriksjon på stabilisator-lengden. Det er heller ikke noen begrensning på det for compound i dag. – men man kommer til et punkt hvor det ikke er praktisk med lengre stabilisator.

-Jeg vet ikke hvor lange stabber man kan få tak i, men et raskt søk på nettet tilsier at opp til 36” i alle fall er på markedet, sier Stensgård

Bakgrunnen for at vi i det hele tatt har en buejeger-divisjon, er at buejegerne, som er tilhørende Norges Buejegerforbund, skulle få mulighet til å være med på en større konkurranse, som norgesmestereskap, men da under NBF-regler. Det er i dag ikke buejeger-divisjon i World Archery.

Derfor har vi egne buejeger-regler i Norge, som i utgangspunktet er hentet fra compundreglementet, med noen små justeringer for å få det så “realistisk” som mulig. Nå har da også stabilisator-reglement blitt lagt inn, for å møte denne “naturtro” situasjonen ytterligere. Det er ikke hensiktsmessig å ha lange stabilisatorer på buen når man er på jakt i skogen.

Tekst:  Per Christian Stensgår/Hilde Haldorhamn

Foto: Jon Sveinung Jensen